Confin 24
brokerzy wrocław

Aktualizacja Ramowego Planu Realizacji RPO WD

11-01-2011

W dniu 11 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę zmieniającą Ramowy Plan Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Źródło: www.dip.dolnyslask.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png