Confin 24
brokerzy wrocław

Wydaliśmy 60 proc. pieniędzy z UE

19-01-2011

Według raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podpisano już umowy na realizację projektów, do których Unia Europejska dołożyła 154,9 mld zł. Stanowi to prawie 60 proc. wszystkich pieniędzy przydzielonych Polsce na lata 2007 – 2013.Od początku uruchomienia programów unijnych podpisano łącznie 50 766 umów o dofinansowanie. Zainteresowani unijną pomocą złożyli 159,6 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę (zarówno środki unijne, jak i krajowe) rzędu 368,4 mld zł.W 2010 roku MRR udokumentowało w Komisji Europejskiej blisko 9 mld zł wydatków więcej, niż planowało. Obecny rok będzie zakończeniem masowego zakontraktowania, czyli podpisywania umów na pieniądze z UE z bieżącej puli.Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png