Confin 24
brokerzy wrocław

Dodatkowe pieniądze unijne dla połowy województw

25-01-2011

Do ośmiu regionów najsprawniej realizujących program operacyjny „Kapitał ludzki” trafi 300 mln euro z krajowej rezerwy wykonania. Premia za szybkie wydawanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w programie „Kapitał ludzki” otrzymają: Warmińsko-Mazurskie (60 mln euro), Zachodniopomorskie (54 mln euro), Opolskie (48 mln euro), Podkarpackie (42 mln euro), Kujawsko-Pomorskie (36 mln euro), Świętokrzyskie (30 mln euro), Lubelskie (18 mln euro) i Pomorskie (12 mln euro). O „premię” z resortu rozwoju regiony walczyły z ministerstwami, bo „Kapitał ludzki” jest realizowany na poziomach regionalnym i centralnym. Wynik województw to kolejny argument za tym, że przeniesienie części funduszy unijnych na poziom regionalny było trafionym posunięciem. Warto to uwzględnić w pracach nad podziałem środków z UE na lata 2014 – 2020.Źródło: www.rp.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png