Confin 24
brokerzy wrocław

MinGosp oczekuje wzrostu PKB o 5% w I półroczu i ponad 4% w całym

31-01-2011

Tempo wzrostu gospodarczego Polski w I poł. 2011 roku wyniesie ok. 5%, a w całym roku - ponad 4% wobec 3,8% odnotowanych w ub.r., szacują analitycy Ministerstwa Gospodarki. W ich ocenie, motorami napędowymi gospodarki w tym roku będzie nadal konsumpcja oraz odbudowujące się inwestycje. "Zgodnie z szacunkami GUS i prognozami MG, Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2010 r. był wyższy o 3,8% w porównaniu z rokiem 2009. W pierwszej połowie bieżącego roku kwartalne tempo wzrostu PKB może być zbliżone nawet do 5%, a w całym 2011 r. przekroczy 4%" – przewidują eksperci MG.Według nich, rosnąca w kolejnych kwartałach 2010 r. dynamika PKB była wynikiem ożywienia zarówno konsumpcji, jak i odradzaniem się popytu inwestycyjnego."W kolejnych kwartałach tempo spożycia prywatnego powinno ustabilizować się nieznacznie poniżej 4%. Wpływać na nie będzie zarówno rosnące zatrudnienie (około 2,8% w skali roku) oraz umiarkowanie rosnące realnie płace (około 2% w skali roku)".(za www.onet.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png