Confin 24
brokerzy wrocław

GUS podał dane o wynagrodzeniach.

09-02-2011

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2010 roku wyniosło 3.438,21 zł, czyli wzrosło o 6 proc. w stosunku do IV kwartału 2009 - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,3 proc.Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3.224,98 zł i jest to 1,5 proc. więcej.[za: biznes.onet.pl]

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png