Confin 24
brokerzy wrocław

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach schematu 1.2.C (targi, misje)

10-02-2011

W dniu 10 lutego 2011 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów – schemat 1.2.C Dotacja w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje) Confin Group Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm oraz udziela wsparcia firmom, które są zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 1.2.C.Uczestnictwo w targach, wystawach i misjach dla wielu firm jest okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz okazją do bezpośredniej prezentacji swojej oferty obecnym i potencjalnym kontrahentom.MŚP działający na terenie województwa dolnośląskiego, planujący udział w międzynarodowych, krajowych lub regionalnych targach, wystawach i misjach gospodarczych mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.2.C. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zrefinansować do 50% wydatków kwalifikowanych. Warto podkreślić, że kwota wydatków kwalifikowanych, to minimum 10 tys. zł. i maksimum 100 tys. zł. Po raz pierwszy w tym roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy otrzymali szansę na refundację do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dotyczącego nawiązywania międzynarodowych lub krajowych kontaktów gospodarczych.Confin Group zapewnia wsparcie dla MŚP w zakresie profesjonalnego przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz wniosku aplikacyjnego wraz z późniejszym rozliczeniem dotacji.Źródło: www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png