Confin 24
brokerzy wrocław

Dotacje unijne dla firm - ruszają konkursy

15-02-2011

Małe i średnie firmy, które są zainteresowane wejściem na giełdę lub pozyskaniem inwestora kapitałowego, mogą od 14 lutego br. starać się o unijne dotacje.To pierwszy konkurs w tym roku na dotacje dla firm z programu Innowacyjna Gospodarka, który organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do podziału między małe i średnie przedsiębiorstwa (czyli zatrudniające mniej niż 250 pracowników) jest 20 mln zł.Środki te firmy mogą wydać na przygotowanie się do debiutu giełdowego lub na pozyskanie inwestorów z rynku finansowego (np. funduszy private equity/venture capital), którzy wejdą do przedsiębiorstwa jako udziałowcy. Unijnych pieniędzy nie można wydać na inwestycje, tylko na zakup usług doradczych, w ramach których zostaną przygotowane analizy finansowe, wycena spółki, prospekt emisyjny czy też badania przedinwestycyjne (tzw. due dilligence). Można także wydać unijne wsparcie na zakup potrzebnych usług prawniczych.Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że będzie trwał do końca roku lub do momentu, kiedy zostaną złożone wnioski na 130 proc. kwoty przeznaczonej do podziału wśród przedsiębiorców. 20 mln zł, które jest w puli, starczy dla kilkudziesięciu firm. W ubiegłych latach średnia wysokość przyznawanych dotacji wynosiła w graniach 50 – 200 tys. zł.Jak pokazuje doświadczenie wcześniejszych konkursów, giełdowe dotacje są wykorzystywane przez firmy głównie na sfinansowanie ich debiutów na alternatywnym rynku NewConnect. Źródło: www.confin.pl; www.gazetaprawna.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png