Confin 24
brokerzy wrocław

RPP zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie

27-05-2009

27 maja 2009 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wszystkie stopy procentowe zostały na niezmienionym poziomie.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png