Confin 24
brokerzy wrocław

Rejestracja firmy możliwa w urzędzie skarbowym

24-02-2011

Składając wniosek, przedsiębiorca wybierze formę opodatkowaniaTo jedna ze zmian zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Większość przepisów ma wejść w życie już 1 lipca.Projekt zakłada usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek o rejestrację działalności będzie można złożyć albo w formie elektronicznej (za pośrednictwem CEIDG, która startuje 1 lipca), albo papierowej. W tym drugim wypadku przedsiębiorcy będą mieli do wyboru wizytę w urzędzie gminy (jak dotychczas) lub w urzędzie skarbowym.Zgłoszenie w urzędzie skarbowym pozwoli jednocześnie wybrać formę opodatkowania.– Możliwe będzie przedłożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz innych dokumentów podatkowych niezbędnych w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Istotne znaczenie dla przedsiębiorcy ma to, że wszystkie te czynności załatwi w trakcie jednej wizyty w urzędzie skarbowym – poinformował w odpowiedzi na zapytanie poselskie. MF podkreśla, że dodatkową korzyścią będzie możliwość uruchomienia systemu informatycznego wspierającego przygotowanie wniosku EDG-1, z wykorzystaniem danych posiadanych przez administrację podatkową. Początkujący biznesmen będzie mógł też liczyć na pomoc techniczną i prawną.Etap legislacyjny: projekt przyjęty przez rząd.Źródło: www.rp.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png