Confin 24
brokerzy wrocław

Portugalia ostro broni się przed pomocą finansową od Unii Europej

01-03-2011

Portugalia pada ofiarą efektu domina w strefie euro, które uruchomiła przed blisko rokiem zapaść budżetowa w Grecji (Ateny dostały w maju gwarancję 110 mld euro ratunkowych pożyczek od UE-MFW), a potem wzmocnił nawrót kryzysu finansowego w Irlandii, która jesienią ub. roku otrzymała obietnicę 85 mld euro kredytów do UE-MFW. Eksperci szacują, że także Portugalia może wkrótce potrzebować co najmniej 60 mld pożyczek. Zdaniem m.in. niemieckich mediów już teraz Niemcy, Francuzi oraz Holendrzy - pomimo oficjalnych zaprzeczeń - ostro namawiają Lizbonę do skorzystania z tej pomocy.Więcej... http://wyborcza.pl/1,96910,8928042,Europa_cisnie_Portugalie.html#ixzz1FLhdbA4f

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png