Confin 24
brokerzy wrocław

Polska wolno wydaje unijne pieniądze na szybki internet

03-03-2011

Polska za wolno wydaje fundusze unijne na budowę sieci dla szybkiego internetu – ocenia Bruksela. W liście do naszego rządu domaga się zwiększenia tempa inwestycji.Komisja Europejska jest zaniepokojona powolnym wydawaniem funduszy UE na inwestycje w sieć szerokopasmową. Chodzi o ponad 1 mld euro, które UE przyznała nam na lata 2007 – 2013 na budowę sieci szerokopasmowej. Do tej pory udało się wydać zaledwie kilka procent tej kwoty. Dodatkowo zdecydowana większość zaplanowanych inwestycji nadal tkwi na etapie przygotowań. Unijne dotacje miały pomóc Polsce w poprawie statystyk dostępu do szybkiego internetu. Pod tym względem jesteśmy jednym z najgorszych państw w UE. Dodatkowo do ubiegłego roku samorządy wstrzymywały pracę nad inwestycjami, bo czekały na ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Dopiero jej wejście w życie w lipcu 2010 roku spowodowało, że samorządy przyspieszyły pracę nad swoimi projektami.Źródło: www.gazetaprawna.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png