Confin 24
brokerzy wrocław

AŻ 8 MILIONÓW PLN - nabór wniosków RPO 1.1.A2

28-05-2009

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, 14 maja 2009 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” SCHEMATU 1.1 A2 „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)” Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpływu) w Punkcie Przyjęć Wniosków w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław w godz. od 8:00 do 15:30.>>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png