Confin 24
brokerzy wrocław

Inwestycje miejskie ostro zahamują

18-03-2011

Na ten rok miasta planują 17,5 mld zł inwestycji. Na 2014 r. – tylko 9,4 mld zł. Wydatki rozwojowe całego sektora samorządowego mogą spaść z około 58 mld zł w 2011 r. do 31 mld zł w 2014 r. Przyczyny to wyczerpywanie się funduszy unijnych i nowe limity zadłużenia. Mniejsze nakłady inwestycyjne to duży problem dla firm z branży budowlanej.(źródło: rp.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png