Confin 24
brokerzy wrocław

Polskim przedsiębiorcom brakuje dobrych pomysłów na e-biznes

26-03-2011

Polskim przedsiębiorcom brakuje dobrych pomysłów na e-biznes. Z 1850 wniosków o dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka akceptację uzyskało zaledwie 160. To zaledwie 8 procent wszystkich złożonych wniosków.W efekcie Polska Agencja Rozwoju Przemysłu rozdysponowała zaledwie kwotą 74,7 miliona złotych z puli, która liczy 320 milionów. To zaledwie dwadzieścia procent środków, które mogły otrzymać polskie przedsiębiorstwa ze środków unijnych. Oceniający wnioski zarzucają autorom, że większość z pomysłów jest niedopracowana, brakuje w nich spójności i chociażby prostej oceny konkurencji. W efekcie prawie 280 wniosków odpadło z powodu niespełnienia kryteriów formalnych. Eksperci podkreślają też, że coraz trudniej o znalezienie niszy na rynku usług internetowych. Wśród projektów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji najwięcej firm działa na Mazowszu - 44 i w Wielkopolsce - 34. Najgorzej było w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. W zachodniopomorskim nie przeszedł żaden z 31 projektów, a warmińsko-mazurskim zakwalifikowano jeden z 29.Zródło: IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Puls Biznesu/jp/dyd

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png