Confin 24
brokerzy wrocław

Rada podwyższa stopy i broni polskiej waluty

05-04-2011

Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje podwyżki stóp procentowych. Dzięki dzisiejszej decyzji umocnił się złoty. Na notowaniach polskiej waluty negatywnie mogą się odbijać kłopoty Portugalii Decyzja o podwyżce stóp procentowych o 0,25 pkt proc. (w tym głównej do 4 proc.) to skutek rosnącej presji inflacyjnej. – Czynnikiem niepewności dla wzrostu gospodarczego na świecie pozostają skutki wysokiej nierównowagi fiskalnej w wielu krajach rozwiniętych oraz silnie ekspansywnej polityki monetarnej głównych banków centralnych – wskazała RPP w komunikacie.Rada ocenia, że roczne tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2011 r. mogło być zbliżone do 4,4 proc. z czwartego kwartału 2010 r. (wczoraj agencja Reuters, powołując się na przedstawiciela rządu, podała, że PKB wzrósł o 4 proc.). Tempo wzrostu cen może jeszcze przyspieszyć. Dodatkowo Rada zapewne wzięła pod uwagę, że w czwartek stopy procentowe podniesie Europejski Bank Centralny.Źródło: www.rp.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png