Confin 24
brokerzy wrocław

Kredyt technologiczny dla firm dotacyjnym hitem.

07-04-2011

Kolejne trzy banki chcą mieć w ofercie pożyczki z unijną premią dla firm.Chodzi o udzielane przez banki komercyjne pożyczki na inwestycje w nowe technologie. Ich część może zostać spłacona ze środków unijnych, którymi dysponuje BGK.Kredyt technologiczny w obecnej postaci jest dostępny już od dwóch lat. Jednak do tej pory nie cieszył się zainteresowaniem ze strony firm. Skorzystało z niego zaledwie 92 przedsiębiorców. Powodem były restrykcyjne i nieprzyjazne zasady jego przyznawania.Prawdopodobnie już w piątek prezydent podpisze nowelę ustawy o wspieraniu niektórych form działalności innowacyjnej. Nowe przepisy mają sprawić, że kredyt technologiczny stanie się bardziej atrakcyjny. Popyt będzie rósł, bo podczas gdy wyczerpują się inne formy finansowego wsparcia dla firm, w BGK do wzięcia jest nadal ponad 1,3 mld zł unijnego wsparcia. Tych pieniędzy wystarczy dla kilkuset małych i średnich przedsiębiorców.Dlatego nie należy się dziwić, że banki komercyjne są mocno zainteresowane jak najszybszym uruchomieniem nowej wersji kredytu technologicznego. Obecnie ma go w swojej ofercie 15 banków, a do BGK zgłaszają się kolejne, zainteresowane tym produktem. BGK przyjmuje wnioski na kredyt technologiczny na starych zasadach do 15 kwietnia. Warto jednak wstrzymać się ze złożeniem wniosku i poczekać do połowy maja. Wówczas ma ruszyć nabór w oparciu o nowe przepisy.PRAWONowości w kredycie technologicznymNowela ustawy o wspieraniu niektórych form działalności inwestycyjnej wprowadza kilka korzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian w zasadach ubiegania się o kredyt technologiczny. Najważniejszą z nich jest dostęp do premii technologicznej (dotacji UE, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu) od razu po zakończeniu inwestycji. Obecnie pieniądze są wypłacane, tylko jeśli firma udowodni, że projekt spowodował określony wzrost sprzedaży jej produktów.Kolejną nowością jest rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o nowe rodzaje przedsięwzięć. Zwiększy się też wysokość wypłacanej ze środków UE premii.Źródło: www.gazetaprawna.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png