Confin 24
brokerzy wrocław

Wspieramy biznes.

12-04-2011

Nasza firma działa dopiero 2 lata, przez ten czas udało nam się wesprzeć Polskich przedsiebiorców blisko 10mln zł z kredytów, funduszy unijnych.Pozdrawiamy naszych Klientów!

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png