Confin 24
brokerzy wrocław

Trwa naboru wniosków w ramach schematu 1.2.C (targi i misje)

14-04-2011

Uwaga przedsiebiorcy!Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wynika, że według stanu na dzień 13.04.2011r. godz. 15:00 złożono 54 wnioski o dofinansowanie (dwa wnioski zostały wycofane). Łączna kwota dofinansowania 52 ocenianych wniosków wynosi: 1 849 306,00 zł co stanowi 46,67 % dostepnej alokacji.Zapraszamy firmy MŚP do składania wniosków w ramach tego działania.Żródło: Confin Group Sp. z o.o.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png