Confin 24
brokerzy wrocław

Inflacja ciągle zaskakuje, w maju wyniosła 5 proc.

15-06-2011

Inflacja w maju wyniosła 5,0 proc. w skali roku wobec 4,5 proc. w kwietniu, przy prognozie na poziomie 4,5 proc. - podał GUS.Wyższe od prognoz dane zwiększają prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych. Spowodowało to umocnienie złotego po publikacji danych. Za euro o 14.15 płacono na rynku międzybankowym 3,9396 zł wobec 3,9485 zł tuż przed publikacją danych.Średnio ceny żywności i napojów bezalkoholowych w maju zostały podniesione o 1,3 proc., a w skali roku wzrost wynosił w maju 8,8 proc. W kwietniu roczny wzrost cen żywności wynosił 7,2 proc. W porównaniu z kwietniem ceny zostały podniesione średnio o 0,6 proc."Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 1,9 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,30 pkt proc. i 0,09 pkt proc." - napisał w komunikacie GUS.W skali roku ceny odzieży i obuwia zostały podniesione o 0,9 proc. Był to pierwszy roczny wzrost tego składnika inflacji od grudnia 2001 r.Źódło: www.rp.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png