Confin 24
brokerzy wrocław

Nasze firmy mogą stracić szanse na unijne wsparcie finansowe

03-08-2011

Komisja Europejska rozważa zmianę definicji MSP. Utrudni to małym firmom dostęp do dotacji.Polscy przedstawiciele poinformowali, że Komisja Europejska podczas obrad Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, na forum którego Bruksela po raz pierwszy zdradziła swoje plany, chodzi o podniesienie progu oddzielającego sektor MSP od dużych firm, by umożliwić tym ostatnim dostęp do dotacji.Ze środków pomocowych mogą korzystać głównie małe i średnie firmy, dlatego bogate państwa UE dążą do zmian. W Polsce firma, która zatrudnia 300 – 400 pracowników jest liczącym się na rynku graczem. Tymczasem we Francji czy w Niemczech jest to zaledwie średniak.Przeforsowanie takiego rozwiązania będzie miało przede wszystkim przełożenie na dostęp firm do unijnych funduszy. Na polskim podwórku małe, zatrudniające kilka, kilkanaście osób firmy będą musiały konkurować o dotacje z podmiotami, w których pracuje kilkuset pracowników. Trudniej także będzie polskim firmom uzyskać wsparcie, które jest dzielone w Brukseli, jak np. dotacje na badania naukowe z programu ramowego.Duże firmy mają obecnie mocno ograniczone możliwości sięgania po wsparcie z UE. Dlatego też mała polska firma, która należy do średniej wielkości firmy zachodnioeuropejskiej, może być traktowana na potrzeby funduszy unijnych jako duży podmiot.Działania KE to nie pierwsza próba wprowadzenia zmian w definicji sektora MSP. Co kilka lat takie pomysły wracają. Ostatni raz takie zmiany forsowała Francja. Miało to miejsce w 2008 roku podczas prac nad pierwszą wersją Small Business Act. Według jej propozycji do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw powinny zaliczać się przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 500 pracowników, a ich roczne obroty nie przekraczają 100 mln euro.Z uwagi na obecne problemy Unii, choćby z kryzysem zadłużenia peryferyjnych państw członkowskich, obecne pomysły zmian definicji MSP nie mają większych szans powodzenia. Jednak należy wskazać, że niecały miesiąc temu KE pokazała założenia unijnego budżetu na lata 2014 – 2020 (do Polski ma w tych latach trafić 80 mld euro dotacji), a po wakacjach ma ujawnić projekt rozporządzeń regulujących dostęp do funduszy unijnych po 2013 roku. Ze względu na niechęć KE do dotowania dużych firm możliwe jest, że znajdą się w nich zapisy rugujące je z dostępu do unijnych pieniędzy. Wówczas pomysł rozszerzenia sektora MSP nabierze większego znaczenia.Jest się o co bić. Z projektu nowego unijnego budżetu wynika, że w latach 2014 – 2020 dla firm będzie więcej pieniędzy niż w ramach obecnej puli środków unijnych.Źródło: www.gazetaprawna.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png