Confin 24
brokerzy wrocław

Trwa nabór wniosków w ramach działania 1.2 C (RPO WD)

03-08-2011

Według stanu na dzień 02.08.2011 r. godz. 15:00 wartość dofinansowania złożonych wniosków wynosi:1 999 468,35 zł, co stanowi 50,46 % dostepnej alokacji.Żródło: www. dip.dolnyslaski.pl, www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png