Confin 24
brokerzy wrocław

Jeszcze jeden konkurs z 8.1 PO IG w 2011 roku

19-10-2011

Uwaga przedsiębiorcy. W tym roku zostanie ogłoszony jeszcze jeden konkurs w ramach PO IG 8.1.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w roku 2011 zostanie uruchomiony drugi konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 PO IG.Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane w dniu 31 października 2011 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach od 14 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r.Źródło: www.parp.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png