Confin 24
brokerzy wrocław

Zamknięcie naboru wniosków w ramach działania 8.2

04-11-2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w ramach naboru wniosków z Działania 8.2 PO IG przeprowadzonego w dniach od 3 do 28 października 2011 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30) złożono 761 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 354 330 947,49 PLN.Źródło: www.parp.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png