Confin 24
brokerzy wrocław

RPP zmieniła stopy procentowe

24-06-2009

Rada Polityki Pieniężnej zmieniła stopy procentowe o 0,25%. Aktualnie Główna stopa procentowa wynosi 3,50%. Obniżka ma posłużyć pobudzeniu akcji kredytowej w bankach i zwiększeniu konsumpcji. Stopa lombardowa aktualnie wynosi 5%.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png