Confin 24
brokerzy wrocław

Harmonogram konkursów na rok 2012

16-12-2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że całkowita wartość alokacji w 2012 r. wyniesie około 3 710 000 000 zł. Nasza firma CONFIN GROUP zaprasza przedsiębiorców do współpracy w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych.Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów.Krótka charakterystyka planowanych konkursów:- Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej – konkurs pilotażowy. Termin ogłoszenia konkursu - marzec 2012. Kwota alokacji (ok. 980 mln PLN).- Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.Termin ogłoszenia konkursu - 10/09/2012 – 31/12/2012.Kwota alokacji 150 mln PLN.- Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej.Termin ogłoszenia konkursu - marzec 2012 – nabór ciągły do 31/12/2012Kwota alokacji 35 mln PLN.- Działanie 6.1 Paszport do eksportuTerminy ogłoszenia konkursów. I. Marzec 2012 II.02/07/2012 – 20/07/2012 III.29/10/2012 – 16/11/2012Kwota alokacjio 324 mln PLN. - Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.Terminy ogłoszenia konkursów. I.26/03/2012 – 20/04/2012 II.23/07/2010 – 17/08/2012 III.19/11/2012 – 14/12/2012Kwota alokacji 440 mln PLN.- Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b. Terminy ogłoszenia konkursów. I.06/02/2012 – 02/03/2012 II.11/06/2012 – 06/07/2012 III.15/10/2012 – 09/11/2012Kwota alokacji 1 192 mln PLN.Terminy uruchomienia konkursów w ramach PO IG są obecnie przedmiotem ustaleń z Instytucją Zarządzającą. W toku dotychczasowych uzgodnień został ostatecznie zaakceptowany harmonogram uruchomienia konkursów w ramach VIII osi priorytetowej.Źródło: www.parp.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png