Confin 24
brokerzy wrocław

W 2012 roku DIP będzie wspierała atrkcyjność turystyczną regionu

02-01-2012

W I kwartale bieżącego roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca będzie przyjmowała wnioski o wsparcie projektów inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność turystyczną Dolnego Śląska.W naborze mogą brać udział MSP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających poniżej 2 lat od daty rejestracji.Wartość zgłaszanych projektów musi się zawierać w granicach od min. 100 tys. zł – do max. 8 mln zł wydatków kwalifikowalnychPoziom dofinansowania: mikro- i małe firmy – do 60%, średnie – do 50%, duże – do 40%.Z dotacji można sfinansować między innymi następujące projekty inwestycyjne: - wprowadzenie nowej lub poszerzenie istniejącej oferty turystycznej- budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej (np. bazy noclegowej)Wydatki kwalifikowalne: zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, robót budowlanych, środków trwałych (np. wyposażenie hotelu/pensjonatu).

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png