Confin 24
brokerzy wrocław

Działanie 6.1 - Paszport do eksportu

09-01-2012

Celem Działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję naszego kraju jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą rozpoczynającym eksport lub dopiero planujesz rozpocząć eksport swoich produktów czy usług możesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego Działania. Wymogiem jest, aby przedsiębiorstwo posiadało siedzibę w Polsce. W ramach Działania możesz otrzymać pomoc na:- zwiększenie poziomu eksportu- poszerzenie współpracy z zagranicznymi partnerami,- zwiększenie rozpoznawalności produktów na rynkach zagranicznych.O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.Działanie 6.1 Paszport do eksportu obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:1.przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy;2.doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:- rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;- aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;- możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem;- tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.3. co najmniej jeden z poniższych instrumentów:- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.Podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami.4. uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.Terminy najbliższych naborów wniosków w ramach działania 6.1: - marzec 2012- 02.07.2012 - 20.07.2012- 29.10.2012 - 16.11.2012Zapraszamy Państwa do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu".Źródło: www.confin.pl, www.parp.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png