Confin 24
brokerzy wrocław

Działanie 8.1 - dotacje na e-usługi

16-03-2013

Wsparcie kierowane jest dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok lub 2 lata w przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.Dotację mogą otrzymać projekty polegające na świadczeniu e-usługi. Działanie może również obejmować wytworzenie produktów cyfrowych, koniecznych do świadczenia e-usługi oraz obejmować dodatkowo stworzenie np: aplikacji internetowej lub serwisu niezbędnego do świadczenia e-usługi i itp.Termin składaniaI runda: 18.02.2013 - 01.03.2013 (nabór zamkniety);II runda: 06.05.2013 - 17.05.2013; III runda: 08.07.2013 - 19.07.2013;Od bieżącego roku planowane są zmiany w udzielaniu dofinansowania z działania 8.1 POIG.Podstawową zmianą w regulaminie konkursu jest ograniczenie maksymalnego dofinansowania do poziomu:- 600 tys. zł w przypadku wdrożenia zaawansowanych e-usług oraz 100 tys. zł w przypadku wdrożenia na rynek e-usług spełniających wymogi określone w rozporządzeniu.Źródło: Confin Group Sp. z o.o oraz www.parp.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png