Confin 24
brokerzy wrocław

UE: małe i średnie firmy będą miały pieniądze na czas

16-03-2013

Koniec problemów małych i średnich firm w Unii ze spóźnionymi płatnościami od kontrahentów. Dziś wchodzi w życie dyrektywa zwalczające te szkodliwe praktyki. Zwlekanie z płatnościami to największa bolączka przedsiębiorstw. Codziennie w całej Europie dziesiątki małych i średnich firm ogłaszają upadłość, ponieważ nie otrzymują na czas zapłaty za wystawione faktury. Średnio w Unii opóźnienia wynoszą 61 dni, ale sytuacja różni się w zależności od kraju. Na przykład we Francji opóźnienia wynoszą 52 dni, w Hiszpanii i Portugalii 140 dni, ale już 180 dni we Włoszech i w Grecji. Nadszedł czas, by położyć kres tym niszczącym praktykom. Mamy nadzieję, że dzięki tej dyrektywie uda nam się poprawić sytuację małych i średnich firm, które są upadają, bo nie otrzymały na czas pieniędzy za pracę i faktury - głosi oświadczenie Komisji Europejskiej.Zgodnie z nowymi przepisami, władze publiczne będą musiały płacić za zamówione faktury i towary w ciągu 30 dni kalendarzowych, lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni. Tyle samo czasu mają przedsiębiorstwa na uregulowanie należności. Dyrektywa przewiduje też odsetki, wynoszące 8 procent, których w przypadku opóźnień mogą domagać się małe i średnie firmy. Już 9 unijnych krajów, nie czekając na ostateczny termin, wdrożyło do swojego prawa nowe przepisy. Komisja Europejska nie ma informacji, by zrobiła to Polska. Źródło: www.bankier.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png