Confin 24
brokerzy wrocław

35.294.117,64 EUR dotacji na turystykę!

12-08-2009

DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP ZWIĘKSZAJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ REGIONU.DIP ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu.Termin składania wniosków 14.09.2009 r.>>>WIĘCEJ INFORMACJI<<<

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png