Confin 24
brokerzy wrocław

Coraz więcej Polaków inwestuje na giełdzie.

14-12-2009

W tym roku rozpoczął się dynamiczny powrót inwestorów na giełdę.Pod koniec roku liczba otwartych rachunków maklerskich wyniesie około 1,15 mln, czyli o 120 tys. więcej niż rok temu. Tylko w październiku Polacy założyli 14 tysięcy rachunków. Wzrost zainteresowania inwestowaniem na giełdzie jest efektem silnych spadków pod koniec ubiegłego roku stwarzających szanse zakupu niedowartościowanych aktywów dających duże prawdopodobieństwo zysku w dłuższym okresie, oraz wprowadzenia do obrotu akcji prywatyzowanej PGE i nowej emisji PKO BP. ( za: Money.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png