Confin 24
brokerzy wrocław

Moody’s: rating dla polskich obligacji: A2

14-12-2009

Agencja ratingowa Moody's Investors Service w corocznym raporcie na temat Polski utrzymała rating polskich obligacji na poziomie A2. Wynik ten jest efektem dobrej sytuacji polskiej gospodarki oraz silnie rozwiniętego systemu instytucji. W raporcie na temat Polski podkreślono, iż jesteśmy jedynym krajem UE o dodatnim wzroście gospodarczym w tym roku. Podkreślono również, iż „zdysplinowana” polityka pieniężna pozwoliła uniknąć nadmiernej inflacji. Jednocześnie Moody’s podkreśla pogorszenie się sytuacji fiskalnej Polski oraz wzrost wskaźników długu.(za: Bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png