Confin 24
brokerzy wrocław

Stopy procentowe w Szwajcarii bez zmian.

14-12-2009

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,25% i potrzymał deklarację przeciwdziałania nadmiernej aprecjacji franka. SNB zapowiedział również wstrzymanie wykupu obligacji korporacyjnych w marcu, zmierzając do ograniczenia wsparcia rządowego dla sektora prywatnego. (za rp.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png