Confin 24
brokerzy wrocław

Prognozy na rok 2010

18-12-2009

Poniżej prezentujemy dziesięć istotnych zdarzeń mogących mieć miejsce w przyszłym roku.Listę tą, stanowiącą nie tyle standardową prognozę, co raczej zestawienie możliwych zdarzeń mogących mieć istotne gospodarcze znaczenie opracował Saxo Bank.1. Stopa zwrotu Obligacji Niemieckiego Rządu Federalnego spadnie do 2,25%.2. Indeks VIX (volatility index) spadnie do 14.3. Wartość Juana (CNY - China Yuan Renminbi) spadnie o 5% w stosunku do dolara USD.4. Cena uncji złota spadnie do 870 dolarów w roku 2010, ale wzrośnie do 1500 dolarów w roku 2014.5. Stosunek USD/JPY osiągnie 110.6. Wściekli Amerykanie stworzą trzecią partię polityczną w Stanach Zjednoczonych.7. Bankructwo Funduszu Świadczeń Społecznych USA [US Social Security Trust Fund].8. Ceny cukru odnotują spadek o 1/3.9. Indeks TSE Small - Small Companies Index (Nikkei) wzrośnie o 50%.10. Bilans wymiany handlowej USA po raz pierwszy od 34 lat będzie dodatni.(za: Bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png