Confin 24
brokerzy wrocław

Wzrost produkcji przemysłowej

18-12-2009

W październiku produkcja sprzedana była o 9,8% wyższa niż w roku poprzednim, ale o 3,3 niższa niż miesiąc temu. Dynamika produkcji wyniosła 2,2% w skali miesięcznej i 6,8% rocznej. Wzrost produkcji dotyczy 26 z 34 branż. (za: Bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png