Confin 24
brokerzy wrocław

40 MLD ZŁ DO WYDANIA

13-01-2010

W tym roku może paść historyczny rekord wykorzystania środków Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętym we wtorek planem wydatków unijnych Polska ma wydać około 40 miliardów złotych w ramach wszystkich funduszy, z czego 27 mld złotych ma zostać przekazane do rozliczenia z Komisją Europejską, a następnie zrefundowane. Minister Rozwoju Regionalnego jest przekonany, że prognozę uda się zrealizować nie gorzej niż w ubiegłym roku, kiedy to plan zrealizowano w 101%. (za: www.wyborcza.biz )

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png