Confin 24
brokerzy wrocław

ODSETKI KARNE ZA OPÓŹNIENIA

13-01-2010

Nowe przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych przewidują odsetki karne za nieterminowe rozliczenie zaliczek przyznanych na realizację projektu realizowanego ze środków UE.Kary mają dotyczyć tylko zaliczek, które zostaną przyznane w tym roku, i będą naliczane jak dla zaległości podatkowych.(za www.bankier.pl )

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png