Confin 24
brokerzy wrocław

SPADA PRODUKCJA

22-01-2010

W grudniu produkcja sprzedana przemysłu spadła o 5,4% względem listopada i była wyższa o 7,4% niż przed rokiem. Ekonomiści prognozowali 11% wzrost w ujęciu rocznym. Najdynamiczniej rozwijały się branże: chemiczna (+27,9% r/r), motoryzacyjna (+26,0% r/r) i papiernicza (+21,7% r/r). Największe spadki produkcji wystąpiły w branżach: farmaceutycznej (-11,8% r/r), maszynowej (-4,3% r/r) i metalowej (-2,6% r/r). (za: GUS)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png