Confin 24
brokerzy wrocław

Polska- dobra kondycja gospodarcza i dojrzałe społeczeństwo

22-01-2010

Tak „Wall Street Journal” chwali Polskę. W ocenie redaktorów WSJ Polska jest chlubnym wyjątkiem w śród Europejskich państw borykających się z żądaniami pomocy finansowej. Zgodnie z danymi Eurostatu wydatki rządu nie wzrosły drastycznie w czasie ostatniego półrocza, co wyróżnia nas na tle państw Unii i świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej. (za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png