Confin 24
brokerzy wrocław

Wstrzymanie wypłaty zaliczek w P.O. „Rozwój Polski Wschodniej"

22-01-2010

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wstrzymało wypłatę zaliczek dla podmiotów realizujących sześć projektów w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” o łącznej wartości 516 mln zł. Decyzja ministerstwa spowodowana była opóźnieniami w rozliczaniu dotychczas otrzymanych zaliczek. Beneficjenci unijnej pomocy twierdzą, iż opóźnienia nie wynikają z ich winy, tylko z niedoskonałości polskiego prawa. Przykładowo skarżą się na przepisy dotyczące procedur przetargowych. Wstrzymanie wypłat zaliczek, nie oznacza wstrzymania dotacji - beneficjenci otrzymają refundację poniesionych wydatków w późniejszym terminie.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png