Confin 24
brokerzy wrocław

Stopy procentowe bez zmian

26-01-2010

W opinii analityków ISB ,Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Prognozę oparto na ankiecie przeprowadzonej pośród 12 ekonomistów. Wszyscy ankietowani odpowiadali, iż obecne wskaźniki makroekonomiczne, t. j. dane o wielkości produkcji, PKB i inflacji wymuszą na RPP utrzymanie dotychczasowych stóp procentowych.(za www.bankier.pl )

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png