Confin 24
brokerzy wrocław

Pomyślne prognozy

26-01-2010

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zmienił z 1,8% na 2,3% prognozę wzrostu PKB w Polsce w roku 2010 i 3.0% w 2011 roku. Prognozy zmieniono dla całego regionu Europy środkowo-wschodniej i wschodniej pod wpływem szybszego niż oczekiwane odbicia gospodarczego. Ustawa budżetowa zakładała wzrost PKB o 1,2% w 2010r.(za www.bankier.pl )

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png