Confin 24
brokerzy wrocław

Stopy procentowe bez zmian

27-01-2010

Potwierdziły się prognozy analityków- Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada, w swoim komunikacie, oświadczyła, że utrzymanie stóp pozwoli na utrzymanie inflacji w dopuszczalnym przedziale odchyleń (+/- 1%) od założonego celu inflacyjnego, wynoszącego 2,5%. Obecna wysokość stóp procentowych: -stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;-stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;-stopa depozytowa 2,00% w skali rocznej;-stopa redyskonta weksli 3,75% w skali rocznej;-stopa dyskonta weksli 4,00% w skali rocznej;

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png