Confin 24
brokerzy wrocław

BEZROBOCIE W UE

29-01-2010

Stopa bezrobocia w grudniu 2009, po uwzględnieniu czynników sezonowych, na terenie Unii wyniosła 10% wobec 9,9% w listopadzie- podał Eurostat. Jest to najgorszy wynik od 1998 roku. Przeciętna stopa w krajach Unii wyniosła 9,6%, najwyższe bezrobocie wystąpiło na Łotwie (22,8%) i w Hiszpanii (19,5%), najniższe natomiast w Holandii (4%). Opublikowano również dane dotyczące inflacji w strefie Euro- wyniosła ona 1% w ujęciu rocznym.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png