Confin 24
brokerzy wrocław

Dolny Śląsk nie taki bogaty

22-02-2010

Z badań przeprowadzonych przez GUS na zlecenie komisji europejskiej wynika, że Dolny Śląsk jest drugim, po łódzkiem województwem pod względem ilości osób ubogich. W nowych badaniach uwzględniono, poza dochodami, czynniki niemonetarne, czyli na przykład wydatki na urlopy, prywatną edukację i opiekę zdrowotną czy gatunek kupowanej żywności. Taka metodologia badania pozwala stwierdzić, czy respondenci mogą sobie pozwolić na większe wydatki, czy też dochody pokrywają wyłącznie bieżące wydatki lub na wet na to nie starczają. Przy tak ustalonych kryteriach na Dolnym Śląsku ubogich jest 20% obywateli, w łódzkiem 20,81%, natomiast na wschodzie kraju wyniki są istotnie lepsze - w województwach lubelskim jest 18.95%, w warmińsko-mazurskim- 18,77%, a w podkarpackim- 18,56% osób ubogich.(za gazeta.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png