Confin 24
brokerzy wrocław

Firmy pozywają PARP

22-02-2010

W czwartek 18 lutego wpłynął do sądu pierwszy z zapowiadanych pozwów przeciwko Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozew złożył Dominik Garsztka, prezes firmy neuroResearch. Zamierza on dochodzić na drodze sądowej nakazu wypłaty należnych mu pieniędzy wraz z odsetkami. Należna kwota to przewidziane umową o dotacji zaliczki na poczet realizacji projektu, które z powodu opóźnień w przyznawaniu dotacji nie zostały wypłacone.(za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png