Confin 24
brokerzy wrocław

Od czerwca trudniej o kredyt

22-02-2010

Komisja nadzoru Finansowego kończy opracowywać nową rekomendację zobowiązującą banki do dokładniejszego sprawdzania zdolności kredytowej chcących uzyskać kredyt. Banki będą miały obowiązek sprawdzenia czy ktoś nie ma zaległości w spłacie innych kredytów i czy znajduje się Biurze Informacji Kredytowej. Wysokość rat kredytu nie będzie mogła przekroczyć połowy dochodów wnioskodawcy. Nowe przepisy mają nakładać na banki obowiązek, przed podpisaniem umowy kredytowej, informowanie klienta o wszystkich parametrach pożyczki. Poza informacją o wysokości kredytu i miesięcznej racie, klient powinien otrzymać informację o łącznym koszcie kredytu, rzeczywistej stopie oprocentowania i kosztach dodatkowego ubezpieczenia. Nowe zasady mogą przedłużyć oczekiwanie na decyzję kredytową.Rekomendacja ma wejść w życie w czerwcu.(za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png