Confin 24
brokerzy wrocław

Łatwiejsza wypłata odszkodowań

22-02-2010

W obawie przed skutkami roztopów i powodowanych przez nie podtopień firmy ubezpieczeniowe łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. PZU zapowiada wypłatę od ręki odszkodowań z niszczenia wywołane ewentualną powodzią do kwoty 5 tys. zł, Generali do 4 tys.(za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png