Confin 24
brokerzy wrocław

INTELIGENTA SIEĆ ENERGETYCZNA

01-03-2010

Jak wynika z komunikatu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 2020 roku ma powstać „inteligentna” sieć energetyczna. Sieć, kosztująca 1,3 mld Euro ma zostać wyposażona w cyfrowe przełączniki i urządzenia pomiarowe mające zapewnić nawet 10% oszczędności w zużyciu energii. Projekt ma zostać sfinansowany ze środków Urzędu Regulacji Energetyki pochodzących z pieniędzy pobieranych od dystrybutorów elektryczności za niedopełnienie obowiązku dostaw elektryczności z odnawialnych źródeł energii.(za bankier.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png