Confin 24
brokerzy wrocław

Zmiany w naborze wniosków o dotacje unijne

11-03-2010

W dniu dzisiejszym MSWiA ogłosiło zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie projektów działalności typu e-commerce w ramach działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka:„Od nowego naboru wniosków na dotacje unijne w zakresie e-usług ze środków unijnych zmieniają się kryteria i procedura ich składania. Przedsiębiorcy nie będą musieli już osobiście dostarczać dokumentów i oczekiwać w kolejkach. Składanie wniosków będzie odbywać się tylko przez Internet. O tym czy projekt zostanie zakwalifikowany zadecyduje jego jakość, innowacyjność i efektywność ekonomiczna.Zmiany dotyczące naboru wniosków do działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka planowanych na ten rok wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej.Data złożenia wniosku nie będzie miała wpływu na przyznanie dofinansowania. W ramach konkursu przedsiębiorca złoży tylko jeden wniosek na dotacje unijne. Wprowadzone zostaną również nowe kryteria oceny merytorycznej, które umożliwią stworzenie jednoznacznego rankingu najlepszych projektów. Wnioski przedsiębiorców na dotacje unijne nie będą mogły zająć pozycji ex aequo. W ramach środków dostępnych na dany konkurs dotacje otrzymają najwyżej ocenione projekty.W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększyło o 100 mln złotych pierwotną kwotę dotacji (135 mln złotych) na konkurs ogłoszony w październiku 2009 roku. Zatem po zwiększeniu puli na ten konkurs przedsiębiorcy mogli w sumie uzyskać 235 mln złotych dofinansowania.W związku z rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców dofinansowaniem, muszą zostać zagwarantowane środki na kolejne konkursy. Dlatego nie ma możliwości dalszego zwiększenia kwoty dotacji w ramach naboru z października 2009 roku. Należy zaznaczyć, że program powinien być zrealizowany do 2013 roku.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest instytucją pośredniczącą dla działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.”(za :MSWiA)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png